آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 265730
تاریخ انتشار : 12 بهمن 1398 12:10
تعداد بازدید : 4202

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت

سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد تومانی روی استارتاپ ها

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه در تمام دنیا دولت ها ازسه مسیر عرضه منابع مالی، قانونگذاری و تحریک تقاضا وارد حوزه استارت آپ ها می شوند، گفت: سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان یکی از مسیرهای جدید کمک به استارتاپ ها است که در این زمینه تاکنون ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی این صندوق سرمایه گذاری شده است.
undefined

فناوران- سیاوش ملکی فر در خصوص این خدمت و نحوه عملکرد آن افزود: با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نمی تواند به طور مستقیم از استارتاپ ها حمایت و سرمایه گذاری کند، خدمات جدیدی را به برنامه هم سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده است.
وی ادامه داد: این برنامه به این شکل است که یکی از عامل های صندوق نوآوری و شکوفایی که صندوق های پژوهش و فناوری یا صندوق های جسورانه بورسی هستند، روی یک یا سبدی از استارتاپ ها سرمایه گذاری می کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: روال سرمایه گذاری به این شکل است که دانش فنی استارتاپ قیمت گذاری و ارزش گذاری می شود، حجم منابع مالی مورد نیاز برای استارتاپ نیزبرآورد می شود و سهم شرکا نیز در این برنامه برآورد خواهد شد. اگر این دو بازیگر یعنی صندوق پژوهش و فناوری و استارتاپ خودشان به تنهایی نتوانند تامین مالی کنند و منابع مالی آن ها کافی نباشد نیاز به یک بازیگر سوم یا نهاد حامی که در کنار آن ها حضور داشته باشد و این بازیگر سوم ما یعنی صندوق نوآوری وشکوفایی هستیم.
ملکی فریادآور شد: ما می توانیم از یک چهارم منابع مالی که صندوق پژوهش و فناوری آورده است تا چهار برابر آن را ارایه دهیم و یا بالعکس، بنابراین ما در این خدمت به صندوق های پژوهش و فناوری و استارتاپ ها اضافه می شویم و این سرمایه گذاری ها را پشتیبانی مالی می کنیم.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در این خدمت سهم نمی گیرد بلکه سهم صندوق را عامل ما مدیریت می کند، افزود: ما بعد از ۵ سال باید از این سرمایه گذاری خارج شویم و مدل آن مدل هم سرمایه گذاری متعادل (ونچر کپیتال) در ادبیات رایج سرمایه گذاری است.
معاون توسعه صندوق نوآوری وشکوفایی در خصوص مدت زمان ارایه این خدمت به استارتاپ ها افزود: درحال حاضر استارتاپ ها درخواست این نوع خدمت را داشته و رو به افزایش است، این سرمایه گذاری ادامه دارد و خیلی به دنبال این هستیم که با یک برنامه تهاجمی این خدمت را بین استارتاپ ها نفوذ دهیم و استارتاپ های بیشتری از این خدمت استفاده کنند.
منبع: ایرنا 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :