آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 268952
تاریخ انتشار : 21 اردیبهشت 1399 13:15
تعداد بازدید : 3124

اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد

افت شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 98

پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد، نشان می دهد که در زمستان گذشته فضای کسب و کار وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.
undefined

فناوران- براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل، 6.05 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.03) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398 تا حدودی نامساعدتر شده است.
 موانع اصلی کسب و کار
در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش سه مؤلفه: 1-غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز و گازوییل و ...) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده بود، اما در 10 دوره اجرا از پاییز 1396 تا زمستان 1398، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده است.
  وضعیت کسب وکار در استان ها
براساس یافته های این طرح در زمستان 1398، استان های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل هم زمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد پرسشنامه های تکمیل شده در برخی استان ها به حد کفایت نبوده، لذا نتایج استانی طرح در این دوره باید بااحتیاط بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.
 شرایط بخش های اقتصادی
براساس نتایج این پایش در زمستان 1398، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های سایر فعالیت های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت های سایر فعالیت های هنر، سرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
 شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398، عدد 6.19 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.15) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.39 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.50 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.02 است که در فصل گذشته عدد 5.87 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می دهد محیط جغرافیایی با عدد 5.39 و محیط مالی با عدد 8.60 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. 
منبع: اتاق ایران 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :